F. Hegermann-Lindencrone til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holsteinsgade 5. 7. december 1934

min Autografkatalog

Holsteinsgade 5, Ø. 7/12 34

Kære Hr. Pontoppidan

jeg maa da omgaaende takke Dem saa mange Gange for den saa elskværdige og fyldige Maade, paa hvilken De opfyldte min Anmodning til Dem. Jeg glæder mig nu til at indføre Dem i min Autografkatalog og til med selvtrykte Etiketter om Deres Navn, Stilling, Alder og Fortjenester at sætte Brev og Konvolut paa Plads. Jeg er nemlig en ret virksom Natur trods de 94.

Med venlig Hilsen og Tak

Deres
F. Hegermann-Lindencrone

[nedad i venstre margin:] De faar i Konvolut-Afdelingen Plads mellem Adelina Patti og Emil Poulsen, i Brevafdelingen mellem Parkov og Knud Rasmussen