F. Hegermann-Lindencrone til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holsteinsgade 5. 1. december 1934

Dem i min Autografsamling

Generalmajor F. Hegermann-Lindencrone
Holsteinsgade 5, ؝ 1ste December 1934
Motto: Egen Ihærdighed
Andres Elskværdighed

Hr. Dr.phil. H. Pontoppidan

jeg beder Dem ej tage mig ilde op, at jeg, hørende til den for andre ofte besværlig Kategori: Samlere, i Dag besværer Dem med en Anmodning.

Jeg vilde nemlig saa gerne have Dem i min ret sjældne Autografsamling, i hvilken jeg allerede har 12 Nobelpristagere, nemlig Arrhenius, Bajer, Bjørnstjerne, Finsen, Heidenstam, Lagerløf, Moneta, Nansen, Quidde, Roosevelt, Suttner og Bohr.

I denne Anledning tillader jeg mig at sende Dem en Konvolut, som jeg beder Dem forsyne med min haandskrevne Adresse og helst et lille Ord med Navns Underskrift indeni samt 2 derefter lade Konvoluten forsvinde i en Brevkasse.

Tør jeg med det samme spørge Dem om Gjellerup, der sammen med Dem fik Nobelprisen, endnu lever og i bekræftende Fald hvor?

Skulde De have eller faa Brev fra en Personlighed af høj Standard og saa vil kaste Konvoluten, endsige selve Brevet, i Papirskurven, saa vil jeg gerne agere Papirskurv.

Saa beder jeg Dem tilgive mig min Anmodning samt modtage en venlig Hilsen fra

Deres
94 Aar gamle F. Hegermann-Lindencrone