Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Blokhus. 20. august 1888

endelig slå igjennem

 
20/8 88.
[påtegnet: 295]
Blokhus
pr. Brønderslev.

Kjære Hr. Hegel!

Nu nærmer Tiden sig igjen til nyt Bogmarked. Når jeg om en Uge (eller to måske) tager herfra, lægger jeg Vejen om ad Kjøbenhavn for at aflevere Manuskriptet til min nye Bog1. Men forinden vilde jeg gjærne, om det kunde lade sig gjøre, have lidt Penge sendt herover, idet jeg håber, at jeg også denne Gang må få noget af Honoraret udbetalt. Bogen er c 20 Ark, overvejende nye Ting, og, da jeg troer, den er god, vilde jeg nødig havde den trykt i meget mindre end 2000 Expl. Dog, derom kan der naturligvis først tages Bestemmelse, når jeg har afleveret Manuskriptet, ligesom jeg selvfølgelig ganske retter mig efter Deres Skjøn og Ønske i så Henseende. Blot vilde jeg gjærne, 2 jeg kunde af Honoraret få udbetalt 50 Kr. pr. Ark, og at Resten – hvor stor eller lille denne nu bliver – fradrages min Gjæld. Af denne Udbetaling vilde jeg sætte særdeles megen Pris på at kunne få Halvdelen (500 Kr) strax, Resten når Bogen er udsat. Skulde De finde, at 50 Kr pr. Ark var en for stor Udbetaling – hvad jeg, i Betragtning af mit Forskuds Størrelse, jo må indrømme – vilde jeg nok kunne nøjes med 40 Kr pr. Ark, men jeg vil naturligvis helst have de halvtreds, dersom jeg kan få det. Jeg håber jo nemlig stadig på, at en af mine Bøger endelig skal slå igjennem og skaffe mig lidt Vind i Sejlene.

Med Håb om at høre fra Dem og med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Familje er jeg

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Skyer. tilbage