Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Havreholm. 27. juni 1888

min nye Bog

 
Onsdag, d 27d Juni 88.
[påtegnet: 294]
Havreholm.
pr. Esrom.

Kjære Hr. Hegel!

De plejer gjærne at ville vise mig den Venlighed at sende et Expl af mine Bøger op til Bonnier i Stockholm. De vilde gjøre mig en stor Tjeneste ved ligeledes at sende ham "Spøgelser"; vi har nemlig i sin Tid indledet Underhandling om en svensk Udgave af mine samlede "små Romaner"; mine Landsbybilleder har han alt oversat.

Forøvrig kommer jeg en af Dagene selv ind til Dem med Manuskriptet 2 til min nye Bog1; – indtil da de venligste Hilsner fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] ny Bog: Skyer. tilbage