Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Havreholm. 9. juni 1888

"politiske Beretninger"

 
9/6 88.
[påtegnet: 293]
Havreholm
pr. Esrom

Kjære Hr. Hegel!

Jeg har nu gjennemset den lille tilsendte Samling af ældre Småfortællinger, og jeg finder, at et Par af de√ mindste jo er lidt ubetydelige for mit nuværende Udviklingstrin. Jeg trænger nu til at få ud i Verden noget nyt og godt; jeg har levet så længe på gamle Ting. Den største af Fortællingerne "To Gange mødt" er vel mit bedste Arbejde, og nu har jeg, dels færdig, dels i Udkast forskjellige lignende "politiske Beretninger", som jeg ønskede at samle i en Bog; den vil udgjøre omtrent en Snes Ark og give et politisk Billede af Tilstanden her i Landet i de sidste 6-7 År. En sådan Bog vil have et mere bestemt Præg (og derved vel også få større Betydning) end en lille Samling 2 tilfældig sammensatte Skitser. De bedste af disse kunde jo så gjemmes til en anden, passende Lejlighed.

Ifald jeg ikke hører fra Dem, betragter jeg det som Samtykke til foreløbig at udskyde de små Skitser og erstatte dem ved de omtalte Beretninger. Jeg giver mig da strax i Færd med Arbejdet, så Bogen kan blive færdig fra min Hånd om en god Månedstid.

Skjønt det vel er overflødigt, skal jeg dog – i Anledning af en Notits1 i Politikens Gårsnummer – ikke undlade at tilføje, at der selvfølgelig ikke udkommer Bøger af mig på fremmede Forlag, så længe jeg står i Gjældsforpligtelse til Dem.

Med venlige Hilsner
Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Notits: Politiken meddelte 9.6.1888: "Om kort Tid udkommer der en ny Bog af Henrik Pontoppidan på Schubothes Forlag." tilbage