Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Havreholm. 1. juni 1888

Samling Småfortællinger

 
1st Juni 88.
[påtegnet: 292]
Havreholm
pr Esrom.

Kjære Hr. Hegel!

Jeg er nu atter hjemkommen1, og da jeg netop får et Par Ugers nødtvungen Ro, vilde jeg gjærne benytte denne Tid til at gjennemse den Samling Småfortællinger, De har liggende af mig, udskyde det dårlige og erstatte det med nyt og bedre, så der kan komme en præsentabel Samling ud deraf. Måtte jeg derfor bede Dem vise mig den Venlighed at sende mig disse Småting herud.

Jeg tænker, min lille Spøgelsehistorie2 i disse Dage ser Lyset. Gid den nu må kunne "gjøre sig" lidt. Jeg synes, der er ganske gode Ting i den.

Med venlige Hilsner
Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] hjemkommen: fra Jylland. tilbage
[2] Spøgelsehistorie: Spøgelser. En Historie udkom 31.5.1888. tilbage