Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Aarhus. 25. maj 1888

Kvittering

Kvittering

Gyldendalske Boghandel, F. Hegel & Søn
Kvittering for Fortællingen "Spøgelser": Fire Hundrede og Femti Kroner.
Kr. 450.-

Aarhus den 25 Mai 1888.
Henrik Pontoppidan.