Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Havreholm. 15. februar 1888

Afsætningen af mine Bøger

 
Onsdag. [15.2.18881]
[påtegnet: 291]
Havreholm.
pr. Esrom.
[med anden hånd: eft. 29/12 87]

Kjære Hr. Hegel!

Jeg vilde bede Dem bevise mig den store Venlighed at sende et Expl af "Isbjørnen" til Hr. Bonnier i Stockholm; jeg har nemlig selv intet overflødigt, og jeg skulde gjærne have Bogen oversat på svensk sammen med "Ung Elskov" (som han alt har).

De lovede mig i sin Tid velvilligst at lade mig vide, i hvor mange Expl. mine Bøger omtrentlig var bleven solgt. Da jeg har et Manuskrpt liggende2, som jeg mulig bestemmer mig til at udgive, kunde det have sin Interesse for mig at vide, hvad Afsætning omtrent hver enkelt af mine Bøger har fundet. Jeg håber derfor, De ved Lejlighed også vil vise mig denne Velvilje.

Med venlige Hilsner til Dem og Deres Familje, forbliver jeg

Deres hengivne / Henrik Pontoppidan

 
[1] dateret i henhold til Jacob Hegels koncept af 21.2.1888. tilbage
[2] Manuskript liggende: muligvis Spøgelser som udkommer 31.1.88. tilbage