Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
21. februar 1888

"Isbjørnen" fortjent Lykke

[påtegnet: 184]

[Til:] Herr Henrik Pontoppidan
Den 21 Februar 1888.

Efter Modtagelsen af Deres elskværdige Brev er der strax blevet sendt et Exemplar af "Isbjørnen" til Herr Bonnier. Hvad angaar Salget af Deres forskjellige Skrifter skal jeg tillade mig at meddele Dem, uden at Tallene dog maa betragtes som ganske paalidelige at der af

Landsbybilleder er solgt ɔ 600 Expl
Ung Elskov 900 Rxpl
Mimoser 1050 Expl

Afsætningen af Fra Hytterne og Isbjørnen kan ikke opgives da de to Bøger ere udkomne da Boghandlen endnu ikke have renulleret[??]. Den Førstnævnte har efter et foreløbigt Skjøn ikke fundet noget stort Publicum hvorimod "Isbjørnen" sikkert har gjort en Del og fortjent Lykke. Med venlig Hilsen

[Jacob Hegel]