Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
28. marts 1888

Papir og Sats

[påtegnet: 184]
Den 28 Marts 1888

[Til:] H. Pontoppidan

De maa undskylde at jeg ikke allerede tidligere har svaret paa Deres venlige Skrivelse1 og takket Dem for det tilsendte Manuskript2. Har De nogen bestemt Mening om naar hele Fortællingen kan ligge færdig fra Deres Haand? Titelbilledet er nu kommet fra Wien saa det efter Deres Ønske kan trykkes paa 1ste Ark. Formatet og Udstyrelse bliver som de forrige Bind af "Smaa Romaner", og jeg tillader mig at foreslaa at der trykkes 1500 Expl med et Honorar af 25 Kroner Arket. Hvad Papiret angaar tror jeg at vi gjør rigtigst i at tage samme Sort som er brugt i medfølgende Hostrups: Under Snefog det er ganske vist ikke saa svært som De maaske ønsker det, men den trykte Sats, som er anvendt i Jansons Bog: Nordmænd i Amerika (1887)[…] er af saa simpel en Masse at det i Løbet af ganske kort Tid skifter Farve og rødmer over sine ufine Bestanddele. Hav den Godhed at underrette mig om Deres Mening. Boghandlen skal da faae Ordre til at begynde Arbejdet.

[Jacob Hegel]

 
[1] Skrivelse: kendes ikke. tilbage
[2] Manuskript: Spøgelser. tilbage