Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Jernbanehotellet. 2. april 1888

kommer med Resten

[påtegnet: 262  1) efter 17/9 84]
Jernbanehotellet.
Mandag. [2.4.18881]

Kjære Hr. Hegel!2

Hjærtelig Tak for Deres Brev og den tilsendte Bog. Jeg kommer en af de nærmeste Dage ind til Dem med Resten af Manuskriptet og beder Dem derfor at lade Sætningen begynde så snart som muligt, for at jeg kan læse Korrekturen, mens jeg endnu opholder mig her i Byen. Format etc bliver vel altså i Lighed med de foregående "små Romaner", og hvad Papiret angår, kan vi måske tale derom, når jeg nu kommer til Dem. Forøvrig retter jeg mig naturligvis fuldkommen efter Deres Ønske.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering: efter Fr.V. Hegels død; formentlig svar på J. Hegels brev af 28.3.1888. tilbage
[2] Hr. Hegel: d.v.s. Jacob H.; hans far Fr. V. H. tituleredes altid "Justitsraad H." tilbage