Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Havreholm. 29. december 1887

en Ven og Velgjører

 
29/12 87
[påtegnet: 290]
Havreholm
pr. Esrom

Kjære Hr. Hegel!

Hjemkommen fra en Rejse1 har jeg erfaret den Sorg, der er overgået os alle. Jeg, der hørte til de mange, for hvem Deres Fader2 var en Ven og Velgjører, forstår let, hvilket Tab dog navnlig De og Deres har lidt, og beder Dem at modtage Bevidnelsen om min inderligste Deltagelse.

Jeg beder Dem at bringe også Deres Frue min Hilsen, og med de bedste Ønsker for det kommende År forbliver jeg

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Rejse: HP havde været i Blokhus. tilbage
[2] Fader; Frederik V. Hegel døde 27.12.1887. tilbage