Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
15. november 1887

afleverede fuldt færdige

[påtegnet: 183]

[Til:] H. Pontoppidan 15/11 1887.

Det gjør mig ondt at maatte meddele Dem, at min Fader anser det for nødvendigt at fastholde den Bestemmelse, som han engang har taget og allerede i Sommer meddelte Dem, ikke yderligere at give Dem noget Forskud.

Han foreslaar, at naar Deres Gjæld er nedbragt til 2500 Kroner, da at udbetale Dem Halvdelen af det Honorar, som maatte tilkomme Dem for nye Arbejder, dog først efter at Manuskripterne til dem er afleverede fuldt færdige, medens den anden Halvdel afskrives paa vort Mellemværende.

[Jacob Hegel]