Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
21. oktober 1885

forbedrede Håndskrift

Østby
pr. Skibby
21de Oktb. 85.

Kjære Hr. J. Hegel!

Idet jeg takker Dem for Deres venlige Brev1 af 11te ds, sender jeg hermed den forbedrede Håndskrift i Håb om, at den må findes tilfredsstillende.

Med den venligste Hilsen til Justitsråden og Deres øvrige Familje, er jeg

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage