Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 26. november 1883

den sidste lille Rest

[påtegnet: 245]
Hjørlunde By.
Mandag. [mandag 26.11.1883]

Hr. Forlagsboghdl. J. Hegel!

I Overensstemmelse med den telegrafiske Meddelelse1, som jeg håber De har modtaget, afsendes der samtidig med disse Linier Manuskript til Trykkeriet samt Korrekturer til Rentrykning (indtil 11te Ark, incl.). I Morgen, Tirsdag, Aften tager jeg da ind til Byen med den sidste lille Rest af Manuskriptet og med den Mening at forblive derinde, indtil Korrekturerne er færdige. Jeg kan således ikke tro andet, end at det hele nu hurtigt må blive endt.

Jeg mer end beklager den sidste Tid, der er gået; den har imidlertid også på andre Måder været trang for os, da min Hustru har ligget syg; og det er vel netop dette, der mest har bevirket Forsinkelsen. Det er så sin Sag at være Sygeplejer, Barnepige og Skribent på én Gang.

I Håb om, at jeg – i det mindste denne Gang – ikke skal gjøre Dem flere Bryderier, og med oprigtig Beklagelse af de Uregelmæssigheder, der har fundet Sted, er jeg, med venlig Hilsen

Deres
i Ærbødighed hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Meddelelse: kendes ikke. tilbage