Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 20. oktober 1883

tager ind med Manuskriptet

[påtegnet: 243]
Hjørlunde By.
pr. Slangerup.
Lørdag (Aften.) [lørdag 20.10.1883]

Hr. Forlagsboghdl. J. Hegel!

Jeg tillader mig at sende disse Par Linier, for at De ikke skal blive altfor overrasket over endnu ikke at have hørt fra mig med Tak og Kvittering for de modtagne 600 Kr. Hver Dag i den nu forløbne Uge har jeg nemlig været bestemt på selv at tage ind med Manuskriptet1 og høre nærmere om Trykningen, men det forfærdelige Vejr, der har gjort Vejene så godt som ufremkommelige her, har hver Gang forhindret mig.

Da det nu er min Bestemmelse at tage ind i Morgen, håber jeg derfor allerede at have været hos Dem, inden dette Brev nåer Dem. Men for en Sikkerheds Skyld – i Fald Vejret eller Andet atter skulde komme i Vejen – tør jeg dog ikke undlade at sende det.

Med særdeles Agtelse
Ærbødigst
Henrik Pontoppidan

 
[1] Manuskriptet: Landsbybilleder, der udkom midt i december 1883. tilbage