Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 7. maj 1887

min Lykønskning

Lørdag. [7.5.18871] [påtegnet:] 285 2) efter 31/12 86
Havreholm.
pr. Esrom.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg takker Dem hjærteligt for Deres venlige Indbydelse. Jeg er i disse Dage ikke ganske rask; men jeg håber dog, at jeg på Onsdag2 skal kunne få den Glæde personlig at overbringe Dem min Lykønskning.

Med de venligste Hilsner til Dem og Deres

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjærbæks datering. tilbage
[2] Onsdag: onsdag d. 11. maj 1887 fyldte Hegel 60 år. tilbage