Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 3. marts 1887

Portræter

Torsdag. [3.3.18861] [påtegnet:] 284 1) efter 31/12 86
Havreholm.
pr. Esrom.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg sender hermed de Par resterende Blade, men håber forøvrig med det snareste at kunne fremstille mig personlig for Dem.

Manuskriptet til "Portræter" håber jeg, De allerede har fået i Hænde.

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjærbæks datering: "foreløbig vanskeligt anbringeligt; 'de som så er blevet til selvstændig bog BA 1887 12 08 F, men "kladden" - til opr plan - er blevet siddende". måske forts af 03 01 M, og HP har så sm dag besøgt sin mor [se 03 04 N] og er taget hjem, eller 'Havreholm' kan være faldet ham i pennen af gammel vane! tilbage