Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Jernbanehotellet. 1. marts 1887

Portræter

Tirsdag. [1.3.18861] [påtegnet:] 259 5) efter 14/5 84
Jernbanehotellet.
Kjøbenhavn

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Forgjæves har jeg ventet på at blive af med en grundfæstet Forkjølelse, der har holdt mig inden Døre her på Hotellet. Såsnart jeg – forhåbentlig i Morgen – får Klarhed nok nogle Timerstid til at fuldende mit Manuskript, kommer jeg til Justitsråden såvel med dette som med de omtalte "Portræter".

Med venlig Hilsner

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjærbæks datering: "foreløbig vanskeligt anbringeligt; muligvis hentydning til ms til Fra Hytterne, se brev 4.3.1887 fra Lisbeth: […] Vi havde et lille besøg af Henrik i torsdags […] kunne så være 24.2.1887 – eller 3.3.1887, men ville hun så skrive 'i Torsdags' om fredagen; brevet fortsætter: 'han var meget skuffet over ikke at have faaet det ancherske legat', og det blev først afgjort 23.2.1887; mon han så allerede havde fået besked? Måske hører brevet ikke hjemme her, men næppe i 1884". tilbage