Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 31. december 1886

Ønsker for det kommende År

D 31 Decb. 86. [påtegnet:] 283
Havreholm
pr. Esrom.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Samtidig med at bringe Dem min Tak for de mere eller mindre velvillige Artikler, De har været så venlig at sende mig, beder jeg Dem ved disse Linjer at modtage for Dem og Deres mine bedste Ønsker for det kommende År og min hjærteligste Tak for det forgangne.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan