Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 8. december 1886

meget nedtrykkende for mig

[påtegnet:] 282 6) efter 29/10 86
Havreholm
pr. Esrom.
Onsdag. [8.12.18861]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg er taget hjem på et lille Besøg, og besvarer derfor herfra Justitsrådens venlige Brev, som jeg i Går modtog i Kjbhvn. Af samme Grund har jeg ikke kunnet komme ud til Bogtrykker Bagge; men jeg har liggende på mit Bord en Bog, som han har trykt, nemlig Fru Agrell's "Fra Land og By", og jeg har ment, at omtrent med den Økonomi, som ved den er anvendt, kunde mulig min Bog blive sat; den er jo nemlig meget smuk; kun er Typerne måske vel små. Men jeg kommer nok snart til Byen igjen på Gjennemrejse til Hornsherred, hvor jeg har lovet at tilbringe "Slagtetiden", og skal da gå op i Hr. Bagges Bogtrykkeri.

M.H.t. Oplagets Størrelse, da har jeg 2 på det Punkt ingen andre Ønsker end Justitsrådens. Det har været meget nedtrykkende for mig at se af Justitsrådens Brev, at kun et så forsvindende Antal af "Landsbybilleder" har fundet Kjøbere. Jeg havde dog så stille håbet, at jeg havde nået de 1000 Kjøbere, og jeg må tilstå, at med mine 680 er selv 1500 Expl mere end splendidt og 75 Kr pr Ark et Honorar, som jeg er meget taknemmelig for.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering: "må iflg. indholdet være fra umiddelbart før trykning (omtrykning?) af sidste ark af Mimoser, der udkom primo dec.; nummeret 260 i Hegel-samlingen derfor misvisende". tilbage