Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
6. december 1886

det ny Bind Smaafort.

[påtegnet:] 80
6.12 1886
H. Pontoppidan.

Hvis De, inden De forlader Byen, kunde faa Leilighed til at se ud til Bogtr. Bagge, vilde han kunne vise Dem en og anden Bog, der er sat mere økonomisk end f.Ex. "Mimoser", og De kunde maaske da tage Bestemmelse om med hvorm. Lettres1 p Siden det ny Bind Smaafort. skal trykkes. Ved at anstille Unders. m.H.t. Afsætningen på Deres Landsbybilleder ser jeg desværre, at der deraf kun er solgt ikke fuldt 680 Ex., og da der ikke er nogen Grund til at haabe, at den ny Samling i disse daarlige Tider vil finde større Afgang, vilde det jo, hvad De vist ogsaa selv vil finde, være aldeles urimeligt at trykke 2000 Ex. Jeg tillader mig derfor at foreslaa, at Oplaget paa denne anden Samling bliver 1500 Ex. mod et Honorar af 75 Kr. Arket. –

[Fr. V. Hegel]

 
[1] Lettres: bogtrykkertyper. tilbage