Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Jernbanehotellet. 17. november 1886

den femte Skuffelse

[påtegnet:] 260 6) efter 14/5 84
Jernbanehotellet
Onsdag. [17.11.18861]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Den af mine Venner2, der har hjulpen mig med Korrekturerne af "Mimoser", har anbefalet mig – således som i sin Tid med "Ung Elskov" – endnu mere at imødekomme Publikums Trang til [at] erfare noget om de optrædende Personers "senere Skjæbne". I det Håb, at Justitsråden ikke har noget derimod, har jeg derfor i Dag tilstillet Trykkeriet et Par Sider med slige tilfredsstillende Oplysninger, og jeg håber, at Bogen nu i det hele fremtræder i en Skikkelse, der kan skaffe den Læsere. Det er den femte Bog, jeg sender ud i Verden – mulig bliver det dog også den femte Skuffelse.

Med ærbødig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering: "må iflg. indholdet være fra umiddelbart før trykning (omtrykning?) af sidste ark af Mimoser, der udkom primo dec.; nummeret 260 i Hegel-samlingen derfor misvisende". tilbage
[2] Den af mine Venner: Peter Holst. tilbage