Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 15. september 1886

Mimoser

[påtegnet:] Henrik Pontoppidan
Besv
Havreholm.
pr. Esrom.
Onsdag. [15.9.18861]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg har ladet en ung Kunstner af mit Bekjendtskab forsøge sig med et Slags Fantasi-Billede, der mulig kunde blive anvendeligt for den hele Samling af "små Romaner". Men det mislykkedes fuldstændigt. Jeg er derfor nu også af Hr. Justitsrådens Mening, at det er bedst helt at udelade Billedet. Men lidt i Stil med Udstyrelsen af det første Bind burde dettes dog vel helst have være.

Jeg tillader mig hermed at sende Fortsættelsen af Manuskriptet. Om nogle Dage skal en lignende Sending indtræffe, og Trykningen kunde da muligen begynde.

Med venlige Hilsner og med megen Tak for Justitsrådens Brev.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] dateret i henhold til Hegels koncept 9.9.1886 (Skjerbæk). tilbage