Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
9. september 1886

udelade Illustrationen

[koncept]

[Hr. Henrik Pontoppidan1]

9/9 86

Megen Tak for det modtagne Manuskript, som skal blive afgivet til Bogtr. saasnart jeg faar Fortsættelsen. – Hvad Titelbilledet angaar vil jeg tillade mig at sige Dem, at jeg ikke gjerne leverer et nyt Billede til hver ny Fortælling, der optages i Rækken. Kunde De ikke tænke Dem et Titelbillede som gjennemgaaende√ er anvendelig for hele Samlingen. I modsat Fald foreslår jeg rent at udelade Illustrationen, som jo i og for sig ingen reel Nytte gjør. Men herom kunne vi maaske tale, naar De kommer til Byen. – Med de bedste Ønsker for Deres Fru og med de kjærligste Hilsener for Dem Alle, er jeg

[Fr. V. Hegel]

 
[1] konceptet er skrevet på bagsiden af konceptet af 7.5.1886, hvor navnet står. tilbage