Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 27. september 1886

det første Værk af Betydning

[påtegnet:] 279 2) efter 20/9 86
Havreholm
pr. Esrom
Mandag. [27.9.18861]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Da jeg nu har begyndt at modtage Korrekturer, har jeg anset det rigtigst at sende Fortsættelsen af Manuskriptet direkte til Trykkeriet, for ikke at skaffe Dem unødig Ulejlighed. Jeg håber inden ret mange Dage at kunne sende Slutningen til Trykningen; og det er da min Overbevisning, at jeg endnu ikke har tilendebragt en Bog, der er så meget ved, som ved√ denne. Jeg anser den egentlig for det første Værk af mig, der har nogen Betydning.

Med mange venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering: "da opsætningen af Mimoser øjensynlig er et stykke fremme, formodes brevet at være fra midtvejs mellem 9.9. og 28.10." tilbage