Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 17. juni 1886

mine Bondelivsbilleder

[påtegnet:] Besv 275
Havreholm
pr. Esrom
Den 17 Juni 1886

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Som jeg svagt frygtede det, er jeg dog kommen tilkort med de mange Udgifter til vor Indstallering, der tilmed er bleven os gjort vanskeligere ved et ganske afskyeligt Vejr. Først i Tirsdags nemlig kunde vi på Grund af Pinsedagene1 få Fragtvogne til så lang en Tur, og efter et Par Mils Kjørsel, øsede det Vande ned. Det blev ved med Byger helt herop til Havreholm, og som rimeligt er, blev jo en Del beskadiget på de åbne Vogne, hvis Presseninger kun ydede mangelfuld Beskyttelse. Jeg troede omtrent alt måtte være bleven i Bund og Grund ødelagt, men mærkeligt nok er det dog kun enkelte Stykker, der er blevet varigt beskadiget. Alligevel må lidt af det erstattes, og adskilligt mangler her jo 2 endnu. Jeg tør derfor måske bede om, at jeg måtte få allerede nu Halvdelen af de 500 Kr, som Justitsråden var så god at give mig Lov til at hæve i Sommerens Løb; den anden Halvdel kan da måske vente, til jeg får mine Bondelivsbilleder færdige, altså vel en Gang i Avgust.

Om en otte Dages tid, når vi kommer i Orden, vil her blive dejligt. Haveanlæget er navnlig glimrende og fuldt af en Mængde fine Frugttræer og Bærbuske. Dersom Justitsråden altså en Gang vil gjøre os den Ære at besøge os, vil vi i alle Tilfælde kunne byde på en fortryllende Natur. Nemmest er det sikkert at tage til Kvistgård Station, hvor vi da – blot vi får et Ord derom – skal være med en Vogn, så god og navnlig rummelig som den kan opdrives her.

Med den venligste Hilsen til Deres Fanilje og i Håb om, at vi får Dem at se herude, er jeg

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Pinsedagene: 13.-14.6.1886. tilbage