Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Østby. 25. maj 1886

slutte det Zigeunerlivet

[påtegnet:] 274
Østby
pr. Skibby
Den 25de Maj 86.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Det var min oprindelige Bestemmelse at være i Kjbhvn. netop i disse Dage. Men da de varme Dage i forrige Uge kom, måtte jeg afbryde mit Arbejde og søge Skovene. Nu er jeg atter her tilbage, og i Slutningen af denne Uge tænker jeg at være færdig med Bogen.

Imidlertid bliver jeg desværre nødt til at sende Dem Manuskriptet med Posten. Hvor gjerne jeg end fulgte Justitsrådens venlige Indbydelse til et Besøg på Skovgård, så må jeg bede om at have det tilgode til en anden Gang. Der skal nemlig i denne Tid, d.v.s. Begyndelsen af næste Uge, være forskjellige Avktioner her i Nærheden, og da jeg just mangler adskillige Møbler for blot nogenlunde at dække Nøgenheden i den store Lejlighed, vi nu skal tiltræde, har jeg tænkt mig, jeg ved disse mulig kunne erhverve mig noget billigt Bohave. Senere får jeg travlt med 2 Flytningen, der bliver temmelig besværlig (fra én afsides Krog til en anden) og gjerne skulde foregå inden Pinse1. Jeg glæder mig til at komme til Ro deroppe mellem Skovene og slutte det Zigeuner- eller Nomadeliv, jeg hidtil har ført. Nu er jeg også så ladet med Stof, med Oplevelser, Typer og "Indtryk", at jeg kan nøjes med dem en Stund og give mig Tid til at forarbejde.

Med hjærtelig Tak for Justitsrådens venlige Brev2, og med den ærbødigste Hilsen til "Skovgård", er jeg

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Pinse: 13. juni. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage