Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 14. maj 1884

en dyb Hemmelighed

Hjørlunde By
pr. Slangerup
Onsdag. Den 14d Maj 84.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Deres modtagne, forekommende Svar har været mig en stor Glæde og Lettelse, for hvilken jeg meget takker Dem. Jeg nægter ikke, at Hr. Schou’s Brev satte mig i en Del Affekt, især da det ankom netop som jeg stod på Springet til en Jyllandsrejse, som jeg nu af denne Grund har måttet opsætte nogle Dage; og dette må tjene til Undskyldning for den vistnok noget brogede Forvirring, mit første Brev indeholdt.

Bogen »Mimoser«, skal som Manuskript være i Justitsrådens Hænder til den fastsatte Tid, inden Juli Måneds Udgang, og jeg tror, den vil blive god. Hvad Titlen angår, beder jeg Dem, Hr. Justitsråd, at betragte den som en dyb Hemmelighed, idet den nemlig angiver så meget om Bogens Tendens. Jeg har ellers kun betroet den til Borchsenius.

Til Byen kommer jeg nu næppe før min Jyllandsrejse; Tiden er allerede bleven så fremrykket 2 for mig, idet jeg gjerne vilde være ved en af de store jyske Moser, når Tørveskjæringen begynder, for at jeg deraf kan tegne et Billede, et Folkelivsbillede i Lighed med »En Fiskerrede«.

Når jeg om en fjorten Dages Tid kommer tilbage, håber jeg derimod at måtte få Lov til at hilse på Dem og Deres Familie, hvem jeg beder Dem overbringe mine venligste Hilsner. Og modtag endelig påny, Hr. Justitsråd, min hjærteligste Tak.

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan.