Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 9. oktober 1883

sket er sket

[påtegnet:] 241
Hjørlunde By
pr. Slangerup.
d. 9de Oktb. 83.

Hr. Justitsråd Hegel!

Det var hverken nogen Grille eller noget uoverlagt Skridt, da jeg henvendte mig til Dem med>om mine små Landsbyfortællinger. Som rimeligt var, havde jeg – som jeg også fortalte – først tilbudt Hr. Schou dem; men Hr. Schou må sikkert selv bedst vide hvor uoplagt han den Gang var til at modtage dem, idet han holdt på, at de "altfor nylig havde været offenliggjorte andetsteds." Jeg følte ingen Lyst til at trænge på, ikke heller til at vente med Udgivelsen til et måske belejligere Tidspunkt, og jeg føler endnu ingen Forpligtelser i den Retning, hvormeget jeg end påskjønner den Velvillie, jeg ellers altid har mødt fra Hr. Schou's Side.

Dersom derfor De, Hr. Justitsråd, ikke selv ønsker at forandre det nu bestående Forhold, kan jeg kun gjentage, hvad jeg svarede Hr. Schou: at sket er sket. Ganske vist vilde det ikke have været det, dersom Hr. Schou havde vist den Imødekommenhed, jeg havde håbet; men således som Sagerne står, kan jeg kun være glad ved at have fået Lejlighed til at komme i Forbindelse med Justitsråden, og jeg beder Dem modtage min oprigtige Tak for den Venlighed, hvormed min Henvendelse er modtagen.

Med særdeles Agtelse
Ærbødigst
Henrik Pontoppidan