Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
11. oktober 1883

Trykningen paabegyndes strax

11/10 83 [påskrevet:] 71

Henrik Pontoppidan

Efter Modtagelsen af Deres venlige Brev af igaar, for hvilket jeg ret meget takker Dem, skal jeg herved som Svar paa Deres tidligere Skrivelse af 4 Okt. tillade mig at meddele Dem, at hvis De ønsker Deres "Landsbybilleder" ud i god Tid før Julen (medio Novbr.), maatte Trykningen helst paabegyndes strax, og det skulde være mig meget kjært, om De med det første√ vilde sende mig Beg. af Manuksriptet.

Jeg foreslaar Dem af nævnte Bog√ at lade trykke 2000 Ex. imod et Honorar af 100 Kr. Arket i Format og med samme Linie-Antal som Deres sidst udkomne Fortælling; jeg leverer Dem 20 Friex

[Fr. V. Hegel]