Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 2. november 1930

med Vers som med Vin


2 Novb 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg er desværre nødt til at ulejlige Dem med en Forespørgsel, der dog ikke kommer fra mig selv og derfor heller ikke kræver noget Svar til mig. En ung Digter, Hr. Nybo1, har henvendt sig til mig med et længere Digt og anmodet mig om at videresende det til Gyldendalske Forlag, eventuelt med en Anbefaling. Jeg kender ikke det mindste til Hr. Nybo; men den første Del af hans Anmodning imødekommer jeg dog altså her på Grund af den varmhjertede og ganske smukke men rigtignok også meget naive Tone, der præger Digtet. Hvad det iøvrigt duer til, kan jeg ikke udtale mig om. Jeg har det med Vers som med Vin. På udsøgte 2 Varer mener jeg at have lidt Forstand. På dem af Mellemslagsen kan jeg ikke gøre Forskel. Men en af Deres Censorer vil vistnok let kunne gøre sig et Begreb om Hr. Nybos Evner eller – måske – Mangel på Evne. I sidste Tilfælde vil De jo nok være af den Godhed at sende ham√ hans Manuskript tilbage. Hans Adresse er: Haslev. (Sjælland)

Med venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Nybo: Johannes Nybo udgav i 1942 på eget forlag bogen Danmark – mit Land. Digte. (Skjerbæks note). KB har kun denne ene bog af Nybo. tilbage