Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
20. marts 1931

reklamekampagne

20-3-31

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Forlaget vil gerne til Efteraaret foranstalte en Prisnedsættelse af en Del Bøger. Blandt Bøger af Deres Produktion har vi tænkt at medtage følgende:

De Dødes Rige I-II
Den gamle Adam
Det forjættede Land
En Vinterrejse
Et Kærlighedseventyr
Kirken og dens Mænd
Nattevagt
Noveller og Skitser I-II
Hovedværker I-IX.

Som et morsomt lille Kuriosum vil vi gerne i det Katalog, der skal ledsage Nedsættelsen, kunne bringe en Del Forfatteres Svar paa medfølgende Spørgsmaal. Vil De ogsaa venligst sende os Deres Svar.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige og hengivne
sign. F. Hegel