Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
4. september 1931

dårlig Lykke-Per-oversættelse

København, den 4' Sept. 1931.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi har nu faaet Svar fra Doubleday, Doran & Co. angaaende "Lykke Per".

Firmaet meddeler, at det paa Grund af Bogens Størrelse har haft meget store Oversættelsesudgifter – $1.000,- og da Oversættelsen endelig var færdig, viste det sig, at den langt fra var saa god, som den burde være. […] De vil derfor gerne være fri for Udgivelsen og beder os forsøge paa at finde en anden Forlægger […] vi mener derfor, at Doubleday maa staa fast ved sin Kontrakt. […] vi har derfor tænkt at foreslaa Dem, at Udgivelsen udsættes til i Løbet af næste Aar, men at Firmaet den 1' Januar 1932 skal udbetale Dem de 500 Dollars, der forfalder ved Udgivelsen. […] En Kopi af Brevet fra Doubleday1 følger samtidig hermed […]

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. Hegel

P.S.
Skandinavisk Odeon meddeler, at der fra II Kvartal 1930 til II Kvartal 1931 desværre ikke har været noget Salg af Grammofonoptagelsen af "Adam og Eva i Paradisets Have".

Fra Ungarn har vi endnu ikke faaet noget Svar. Vi har gentagne Gange skrevet til Dr. Hetyey […]

 
[1] Brevet fra Doubleday:

New York. August 11, 1931
We have your inquiry in regard to Lykke Per by Henrik Pontoppidan. In accordance with the plan set forth in our correspondence of more than two years ago we proceeded with the work of translating this book at a cost of $1.000. […] we found that the translation while competent was not in any sense excellent and we were forced to hold up the publication of the book. […] We told Mrs. [Lida Siboni] Hansen that if she could place her translation with another publisher we should be quite willing to waive our arrangement with you on the refund of the translation fee. […] If through your own connections with American publishers you should find someone who wanted to undertake it by taking the translation off our hands we should be glad to hear from you.
(sign.) H. Maule.

tilbage