Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 7. april 1930

Novellerne mine Hjertebørn


7.4.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg takker Dem for Deres Brev af 3d d. M. og fordi De så villigt er gået ind på mit Forslag angående "Noveller og Skitser". Jeg glæder mig over, at den Sag nu er afgjort. Hvad "Mands Himmerig" angår, har det absolut ikke været min Mening at lade Bogen afgå ved en stille Død, og det så meget mindre, som det ikke er udelukket, at den vil få en Pendant. Jeg vilde blot gerne forhindre, at et nyt Oplag skulde komme i Vejen for en Afslutning af Novellerne, som er mine Hjertebørn. Men 2 nu er der jo ingen Fare derfor, og jeg tiltræder med Glæde Deres Tilbud om et nyt Oplag; og Deres Forslag om Eksemplar-Antal, Udstyrelse og Honorar tilfredsstiller mig også fuldt ud.

Jeg imødeser da Tilsendelsen af de første Korrekturer og tillader mig at minde om, at jeg plejer at få læst en "Huskorrektur" i Trykkeriet, inden jeg får Arkene tilsendt. At jeg ikke har fået tilsendt Dem Slutningen af Trykmanuskriptet, ligger i, at jeg i nogle Uger har været syg, delvis sengeliggende. Men nu er jeg rask, og i Løbet af kort Tid skal alt være hos Dem, også "Mands Himmerig", som jeg blot gerne vil gennemløbe, forinden den afleveres.

Med venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.