Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. januar 1930

Mands Himmerig og andre Noveller


13d Jan.1930.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. Direktør Hegel!

I en Katalog, jeg i Dag har fået ind ad Døren, for noget, der kalder sig "Boghandlernes årlige Udsalg", finder jeg min Bog "Højsang", som i sin Tid blev overladt til Brug for Aschehougs Forlag. Der er altså endnu et Restoplag af denne Bog; men i en skriftlig Kontrakt, der den Gang blev oprettet, betingede jeg mig Ret til efter tre Års Forløb at optrykke Fortællingen i en Samling. Og den Frist er forlængst udløben. Men heldigt er vel næppe under disse Forhold at benytte Titlen "Højsang"√ til det planlagte 3de Bind af mine Noveller og Skitser; det kunde måske give Anledning til Forveksling, at der var to forskellige Bøger af mig med 2 samme Titel. Dersom De skulde være af samme Mening, vilde jeg foreslå at kalde dette 3d Bind "Mands Himmerig og andre Noveller og Skitser". Fortællingernes Rækkefølge behøver jo ikke derfor at ændres, hvilket jeg nemlig nødig ser.

Noget Svar kræves ikke. Jeg overlader ganske Afgørelsen til Dem.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.