Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
16. januar 1930

Mands Himmerig og andre Noveller og Skitser

16-1
1930

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev angaaende Titlen paa det planlagte tredie Bind Noveller og Skitser. Jeg synes, ligesom De, at det vil være urimeligt at have to Bøger af Dem i Handelen under Titlen "Højsang", og jeg er ganske enig med Dem i Deres Forslag om at kalde Novelle-Bindet "Mands Himmerig og andre Noveller og Skitser". Fortællingernes Rækkefølge behøver jo ikke at berøres af dette Forhold.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel