Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 2. januar 1930

det af mig planlagte 3die Bind


2d Jan. 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

I Dag blot et Par Linjer i Anledning af den i Går modtagne Meddelelse om Forlagets nye Salgsplaner.

På Bagsiden af de ændrede Titelblade til mine Noveller og Skitser, som jeg fik tilsendt i Korrektur, står der til min Forbavselse trykt en Notits, sålydende: "Tilsammen danner disse to Bind det af Forfatteren selv foretagne Udvalg af hans Noveller og Skitser". Denne Oplysning kan kun forståes således, at de to Bind indeholder alt, hvad jeg overhovedet har fundet det værd at genoptrykke af ældre og nyere Noveller og Skitser. Men denne Påstand har jeg let ved at modbevise. I et Svar på en Forespørgsel 2 fra Forlaget angående et foreslået nyt Oplag af "Mands Himmerig", ytrede jeg Ønsket om at få de to nævnte Bind suppleret med et tredje, og hertil svarede Forlaget i Brev af 30 Oktb. 1929: "Den Plan er sikkert god, og vi har kun Grund til at glæde os over at få Lov til at udsende Bindet." Disse Ord og Notitsen på Bagsiden af de nye Titelblade harmonerer kun dårligt, og før jeg har fået Rede på Forlagets Stilling til det af mig planlagte 3die Bind (som jeg ønskede at få ud i indeværende År) kan jeg dårligt udtale mig om den foreslåede Deling af To Binds-Udgaven.

Hvad jeg gerne vilde have samlet i et 3die Bind er følgende Noveller og Skitser: 3 "Højsang", "Det ideale Hjem", "Hans Kvast og Melusine", "En Vinterrejse", "Et Kærlighedseventyr" og "Mands Himmerig", desuden et Par Småting, som ikke tidligere har været trykt i Bogform, ialt c 500 Sider, når Bogen trykkes som de foregående Bind. Oplag 2000 Ekpl? – Af de nævnte Bøger er "Mands Himmerig" altså udsolgt, det samme har længe været Tilfældet med "Det ideale Hjem", og hvad "Højsang" angår, har jeg Dispositionsret også over den. Hvad Restoplag, der er af de andre Bøger, kender jeg ikke.

Jeg har nu besvaret Deres Forespørgsel ved at fremsætte mine egne Ønsker1. Det skulde glæde mig meget, om vi kunde komme til en Forståelse.

Med venlig Hilsen og mine bedste Nytårsønsker.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] mine egne Ønsker: er noteret med HPs hånd på det ene af de to korrekturark Hegel sendte ham i brevet 28.12.1929: "Indhold af Bind III: Højsang, Det ideale Hjem, Hans Kvast og Melusine, Rabbinerens Datter, En Vinterrejse, Mands Himmerig, En Kærlighedshistorie, Rejsen gennem Livet". Forlaget må have fået korrekturarkene retur, hvorefter man har rettet titlen fra Det store Spøgelse til Den kongelige Gæst i overensstemmelse med HPs ønske udtrykt i brevet 5.1.1930. tilbage