Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 29. oktober 1929

M.H. ind i N&S?


29.10.29
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Det var ikke min Mening at ulejlige Dem personlig i Anledning af Dr. Hajdú's Forespørgsel. Derfor adresserede jeg netop mit Brev til Forlags-Ekspeditionen, at det ikke skulde opfattes som et Forsøg på at fremtvinge et nyt Oplag af Bogen. Jeg nærer nemlig√ absolut ikke noget Ønske i den Retning. Men Sagen er den, at jeg fra forskellige Sider i Udlandet har modtaget Anmodning om at få Bogen tilsendt, rimeligvis foranlediget af et Par Artikler i "Deutsche Rundschau" og "Journal des Débats". I de andre Tilfælde har jeg ikke reageret, da jeg intet kendte til Forespørgerne; 2 men Dr. Hajdú har oversat det meste af min Produktion, så ham kunde jeg ikke godt negligere, og jeg er Dem taknemlig for, at De nu har imødekommet ham (og mig).

Som sagt, at foreslå Dem et nyt Oplag af Bogen har ikke været i min Tanke, og jeg vil bede Dem om at opgive Planen, da den vilde bryde mine egne Planer med denne og andre af mine senere Fortællinger (trykte og utrykte). Mit Håb er nemlig, at Forlaget ved Lejlighed skulde få i Sinde at supplere mine to Bind "Noveller og Skitser" med et tredje Bind, hvad jeg véd, at mange af mine Læsere rundt om i Landet længe har ventet og ønsket.

Med Tak for Deres Svar og de venligste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.