Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
30. oktober 1929

Deres Ønsker og Planer

30-10
1929

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Jeg beder Dem ikke tro, at vi har opfattet Deres Brev som et Forsøg paa at fremtvinge et nyt Oplag af Bogen; for en saadan Tanke var der intet Grundlag i Deres venlige Brev. Men som jeg skrev, fandt vi selv Tidspunktet passende for et nyt Oplag, saa det i Virkeligheden er et Ønske fra vor Side at optrykke Bogen.

Men naturligvis vil vi ikke krydse andre Planer hos Dem, og hvis det helt ud er Deres Ønske, at Bogen ikke bør trykkes nu, opgiver vi selvfølgelig Tanken.

Den Plan, De nævner, om et supplerende III. Bind af "Noveller og Skitser" er sikkert god, og vi har kun Grund til at glæde os over at faa Lov til at udsende Bindet. Jeg hører meget gerne fra Dem herom, naar Planen om Udgivelsen er helt fremme, og jeg vil ogsaa gerne høre fra Dem, hvis De alligevel skulde ønske et nyt Oplag af "Mands Himmerig" udsendt nu.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel