Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
4. november 1929

amerikansk Lykke-Per

København d. 4/11 1929

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Efter at have modtaget Deres Brev af 3. September1, hvori De anmodede os om at meddele Doubleday, Doran & Co., at De ønskede Kontrakten angaaende "Lykke Per" ændret […] sendte vi dette Tilbud […] Vi har nu i dag faaet Svar2 paa vort Brev og sender Dem vedlagt en Kopi […] det er dem umuligt grundet paa de høje Omkostningsudgifter i Amerika at udbetale saa stor en Sum ved Udgivelsen. […]

Med de bedste Hilsener

Deres hengivne
F. Hegel

 
[1] Brev af 3. September: kendes ikke. tilbage
[2] Svar: af 16.10.1929. tilbage