Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 23. oktober 1929

Mands Himmerig udsolgt?


23.10.29
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

[påtegnet:] Modt. 24 Okt. Besv. 28-10-29.

Til
Gyldendalske Boghandel
Klareboderne 3.

Dr. Hajdú, Budapest, skriver til mig, at han har henvendt sig til Forlaget om et Ekpl af min sidste Bog "Mands Himmerig", men har fået det Svar, at Bogen var udsolgt. Da jeg ikke selv har modtaget Meddelelse herom, kan jeg ikke tro, at han er rigtig underrettet; og da det drejer sig om en Oversættelse, hvortil et Par Ekpl skal skaffes tilveje, vil jeg være taknemlig for et Par Linjer til Oplysning derom.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan.