Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
2. september 1929

Aftale med Doubleday

2/9 29

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Ogsaa jeg var ked af, at De skulde være nødsaget til at tage Bestemmelse i Telefonen med saa kort Varsel, og naar jeg ringede til Dem, var det i Grunden, fordi jeg syntes, Tilbudet var ret godt. Men dersom De, som De skriver, hellere vil sælge Bogen én Gang for alle, saa tror jeg ikke, der er noget i Vejen herfor. $750 er et saa lille Beløb forholdsvis, saa jeg skulde mene, at dersom Doubleday, Doran & Co. overhovedet har den Tiltro til "Lykkeper", at de vil oversætte den, vil de da sikkert ogsaa gerne erhverve Bogen for ialt $750. Jeg vil med største Glæde telegrafere dette til Doubleday, dog vil jeg gerne have, at De betænker, at saafremt der blot sælges 3000 Ekspl. udover det første Tusind, der er honorarfrit, vil det Beløb, der tilkommer Dem, efter en Bogladepris af $5,- andrage $1500,-

Dernæst vil jeg gerne sige Dem, at vi – Forlaget – med allerstørste Glæde vil paatage os Ordningen af alle Deres udenlandske Rettigheder. Vi gør dette i flere Tilfælde, og vi beregner os samme Afgift som de almindelige Bureauer (10% af de Beløb, der indgaar til Forfatteren). For 2 os er det at føre en saadan Protokol en ringe Sag, men for Privatfolk er det straks en stor Historie. Ønsker De det, kan vi engang ved Lejlighed tale derom. Selvfølgelig træffer vi i de Tilfælde, hvor vi ordner sligt, ingen Aftaler uden at have vedkommende Forfatters Sanktion. Jeg har f. Eks. i en længere Aarrække ført hele Knut Hamsuns udenlandske Korrespondance og ordnet hans økonomiske Forhold.

Vil De venligst sende mig et Par Ord om, vi skal forsøge at ændre den nu sluttede Aftale med Doubleday.

Med de bedste Hilsener

Deres hengivne
F. H.