Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 3. september 1928

Bidrag til "Juleroser"


3.9.28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Bonniers sidste Tilbud (500 Kr) tager jeg imod. Det synes mig blot besynderligt, at han vedblivende ulejliger Dem med Sagen i Stedet for at henvende sig direkte til mig. Imidlertid beder jeg Dem modtage min Tak for Deres Redebonhed.

Samtidig tillader jeg mig at sende det lovede Bidrag1 til "Juleroser". Det er ingen Julefortælling; men det har Redaktionen vist heller ikke ventet.

Med venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bidrag: "Rejsen gennem Livet". Se korrespondancen med redaktrice Else Heise. tilbage