Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
31. august 1928

Nobelförfatterserien

31/8 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

I det Brev, vi sendte Albert Bonnier, skrev vi, at han maatte byde et ganske andet Honorar, hvis han overhovedet skulde have Haab om, at De accepterede det. Resultatet er blevet et Svar1, der lyder saaledes:

"Jeg har riktigt mottagit Ert brev av den 15. ds. angående noveller af Pontoppidan i den beramade Nobelförfatterserien. […] Det rör sig ju om […] "Isbjørnen", "Den kongelige Gæst" och "Ørneflugt" […] Jag är emmellertid beredd, att för rätten att få använda dessa tre noveller i min Nobelserie betale 500,- Kr., om jag därmed kan tillfredställa herr Pontoppidan […]"

Det er jo altsaa det dobbelte af, hvad han bød tidligere […]

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.

 
[1] Svar: kontrakt underskrevet af Albert Bonnier af 7.9.1928 ligger ved brevet. (Skjerbæks note). tilbage