Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
15. august 1928

Fortælling til Juleroser

15/8 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres venlige Brev. Vi har nu tilskrevet Albert Bonnier, at De ikke kan gaa ind paa hans Forslag, og at hans Honorartilbud maa være betydeligt bedre, før det kan nytte at diskutere Sagen.

Jeg er meget glad over, at De mener at kunne faa Tid til at skrive en Fortælling1 til Juleroser. De kan godt disponere over 3-400 Linier. Siden er jo delt i 2 brede Spalter, og jeg gaar ud fra, at det er saadanne 3-400 Spaltelinier, De mener.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. H.

 
[1] Fortælling: "Rejsen gennem Livet". tilbage