Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 12. august 1928

Bidragets Størrelse


12.8.28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Det var virkelig kun for at befri Dem for Besværet, at jeg overvejede at gøre Brug af Hr. Schmidts Tilbud. Jeg kender ikke det mindste til Hr. S., men jeg har nu skrevet til ham, at han ingen Ulejlighed skal gøre sig for mit Vedkommende.

Dersom Bonniers Forlag ikke har ladet høre fra sig, anser jeg det for rigtigst at afbryde al Forhandling – med den Erklæring, at uden en klækkelig Forhøjelse af Honoraret vil heller ikke jeg deltage.

2 Må jeg have Lov til at benytte Lejligheden til at berøre en anden Sag. Jeg modtog for nogen Tid siden en Forespørgsel fra "Julerosers" Redaktion, som ønskede et Bidrag fra mig. Forinden jeg kan give et endeligt Svar, skulde jeg gerne vide lidt om Bidragets Størrelse. Jeg veed jo, at det ofte kniber med Pladsen i et sådant Julehefte, og jeg vil vist næppe kunne nøjes med meget mindre end 3-400 Linjer – af "Julerosers" brede Linjer.

Med venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.