Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
10. august 1928

at vi fører denne Sag til Ende

10/8 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Vi vil, som det ogsaa fremgaar af vort tidligere Brev, ikke paa nogen Maade tilraade Dem at tage imod Albert Bonniers Forslag. […] Det undrer mig noget, at Hr. Antikvarboghandler Schmidt har henvendt sig til Dem. Vi tilsendte af Elskværdighed mod Bonnier Fru Karl Gjellerup en Forespørgsel i Lighed med den, vi rettede til Dem, og hun har henvist Forhandlingerne til Hr. Schmidt. Vi har overfor ham nævnt, at De havde faaet det samme Tilbud, men finder det noget uberettiget, at Hr. Schmidt benytter dette til at foreslaa sig selv som Deres Mellemmand, […] Jeg vilde sætte Pris paa, om vi paa Deres Vegne fører denne Sag til Ende. […]

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.