Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 9. august 1928

Hr. Bonniers Tilbud


9.8.28.
Holmegårds Alle1 2.
Charlottenlund.

[påtegnet:] Besv. 10/8 28.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Siden jeg skrev til Dem angående Affæren Bonnier, har jeg haft Brev2 fra Hr. Boghdl. Schmidt (Vor Frues Antikvariat) i samme Anledning. Hr. Schmidt meddeler mig, at han som Fru Karl Gjellerups Repræsentant vil nægte at modtage Hr. Bonniers Tilbud, og han anmoder mig om af kollegiale Hensyn at gøre det samme. Jeg har svaret, at jeg foreløbig føler mig bundet af det Tilsagn, jeg har givet; men dersom Hr. Bonnier ikke i de allernærmeste Dage akcepterer det med den Betingelse, jeg stillede, betragter 2 jeg mig forsom løst fra mit Ord, og mener det så at være rigtigst at overlade det til Hr. Schmidt at ordne Sagen også for mit Vedkommende, hvad han nemlig har tilbudt at gøre.

Undskyld mig, at jeg igen ulejliger Dem med denne Småting, og modtag venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] fejlskrivning for Holmegårdsvej. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage