Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 29. juli 1928

"Asgårdsrejen"


29.7.28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Albert Bonniers Tilbud har ikke stor Interesse for mig. Det måtte i hvert Fald sikres mig, at Udvalget ikke blev på mindre end 10 Ark. Men om jeg tages med i Serien eller ikke, er mig ganske ligegyldigt. Ideen er iøvrigt hentet fra Tyskland, hvor Schlüter u. Co. har planlagt en tilsvarende Samling.

Hvad nu "Asgårdsrejen" angår, da forstår jeg ikke, at Deres venlige 2 Skrivelse af 26d Juni ikke er bleven besvaret. Grunden må være den, at jeg modtog Brevet midt under mit Opbrud fra Overgaden og den påfølgende Flytning her til Holmegårdsvej. Det var Dage, da jeg måtte have mine Tanker ved meget, som jeg ellers ikke beskæftiger mig med, og derfor er mit Svar til Dem aldrig kommet på Papiret. Jeg beklager det, og beder Dem have mig√ Forsømmelsen undskyldt.

Om selve Sagen er der jo ikke mere at sige, i hvert Fald kun det, at jeg i mit Brev fejlagtig havde opgivet Bogens Størrelse til 8½ i 3 Stedet for til 7½ Ark, hvad der jo er det rigtige. Men nu er det jo ligegyldigt, da vi er bleven enige om, at Prisen er for høj.

Jeg har været nogle Dage i Rørvig; derfor dette Svars Forsinkelse.

Med venlige Hilsner og gode Ønsker.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.